Muuttosiivoustemme palveluehdot

Palveluehdot – Kertaluontoiset kotisiivoukset (muuttosiivoukset)

 1. Palvelun kuvaus: Tarjoamme kertaluontoisia kotisiivouksia (muuttosiivouksia) asiakkaillemme ympäri Suomen valitsemillamme paikkakunnilla – palvelumme sisältää kaiken sopivan ajankohdan järjestämisestä aina itse siivoustyön toteuttamiseen. Muuttosiivouksemme sisältö vastaa yleisiä muuttosiivousstandardeja. Ikkunanpesu ei sisälly oletusarvoisesti muuttosiivouksen palvelupakettiin, mutta sen voi lisätä muuttosiivouspakettiin valitsemalla tämän tilauslomakkeelta. Muuttosiivouspakettiemme peruslähtökohtana on ns. perussiisteys eli siisteystaso, jossa asunnot keskimäärin ovat; eli ylläpitosiivouksesta on huolehdittu eikä pinttymiä juurikan ole. Emme voi varmaksi taata pinttyneiden tahrojen tms epäpuhtauksien poistumista muuttosiivouksen yhteydessä.
 2. Palvelun hinta: Palvelun kiinteä pakettihinta määräytyy muuttosiivoustarjouslaskurin mukaan, mikäli asunto on ns. perussiisti. Laskentaperusteena käytetään asunnon pinta-alaa ja mahdollisia lisäpalveluita. Muuttosiivouksen hintalaskurimme on erittäin toimiva, mutta pidätämme oikeuden sen antamiin hintoihin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Lähtökohtaoletuksena on aina se, että siivottava kohde on ns. tavanomaisessa kunnossa. Asiakkaan velvollisuus on etukäteen ilmoittaa, mikäli kohde on tavanomaista heikommassa siisteystasossa, jotta tämä voidaan huomioida hinnoittelussa jo etukäteen. Tapauksissa, joissa asunnon siisteys havaitaan siivoojan saapuessa oletusarvoista heikommaksi, siivous voidaan jättää tekemättä taikka toteuttaa heti.  Mikäli muuttosiivouksessa menee tavallista enemmän aikaa (eli käytännössä useimmiten asunto ei ole ns. tavanomaisessa kunnossa) Sinin Muuttosiivouspalvelulla on oikeus korottaa kiinteää pakettihintaa jälkikäteen siten, että henkilötyötuntikohtainen veloitus on neljäkymmentäkahdeksan (48) euroa (sis. arvonlisäveron). Käytettyyn työaikaan lasketaan myös mahdolliseen täydennys- / korjaussiivoukseen kuluva työaika. Tapauksissa, joissa lähtötilanne ei vastaa ns. tavanomaista, pidätämme oikeuden tehdä ajallisesti peruslaajuisen muuttosiivoustyön sovitulla pakettihinnalla ja tarvittaessa jatkaa työtä paremman lopputuleman saavuttamiseksi tuntiveloitusperustaisesti ilman erillistä ilmoitusta ellei toisin ole asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti sovittu. Tavanomaisella siisteystasolla tarkoitetaan sitä, että se kohtuudella vastaa tavanomaisen asumisen jälkiä ja että ylläpitosiivousta ei ole laiminlyöty. Erikoistapauksissa työn toteuttaminen voidaan etukäteen sopia tuntiveloitusperusteisesti, jolloin lasku muodostuu henkilötyötuntien mukaan. Tällaisissa tapauksissa emme voi antaa mitään hinta-arviota / aika-arviota eikä asiakkaan tule käsittää sellaista mistään materiaaleistamme tai ilmaisuistamme, sillä tuntiveloitusperusteisia töitä sovitaan vain tilanteisiin, joissa toteutuvaa aikaa on hankala arvioida (esim. isot asunnot). Tietyissä tilanteissa voimme antaa suuntaa antavan aika-arvion, mutta kyseinen arvio on tarkoitettu aikatauluteknisiin käyttötarkoituksiin, eikä sitä missään tapauksessa tule käyttää kustannusarvion muodostamiseen.
 3. Maksuehdot: Palvelu maksetaan laskulla, joka lähetetään asiakkaalle sähköpostitse tai erikseen pyydettäessä kirjepostitse. Pidätämme oikeuden periä laskutuslisän. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä (lähtökohtaisesti muuttosiivouksen tilauspäivä). Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaisesti. Yli kuukauden myöhässä olevista maksuista pidätämme oikeuden periä selvitysmaksun, jonka suuruus on 100 euroa. Maksun myöhästyessä yli kuukauden ilman, että mahdollisesta maksuaikataulusta on sovittu ja sitä on alettu noudattamaan, teemme tutkintapyynnön Poliisille mahdollisesta tilauspetoksesta. Asiakas voi etukäteen tiedustella mahdollisuutta laskun jakamiseen useampaan maksuerään.
 4. Peruutusehdot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 50 euron toimistokulua vastaan viimeistään 7 vuorokautta ennen sovittua siivousajankohtaa. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua siivousajankohtaa, veloitamme 50 % palvelun hinnasta ja peruutukset, jotka tehdään myöhemmin kuin 72 tuntia ennen siivousajankohtaa, veloitamme 100 % palvelun hinnasta. Tilaus katsotaan syntyneeksi sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt hintalaskurin tilauslomakkeen ja palveluntarjoaja on ehdottanut tilaukselle toteutusajankohtaa.  Palveluntarjoajalla on oikeus perua tai siirtää sovittua siivousajankohtaa esimerkiksi sairaustapaustilanteessa.
 5. Reklamaatiot ja takuu: Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palveluun, hänen tulee ilmoittaa siitä meille valokuvien kera viimeistään 48 tunnin kuluessa siivouksesta. Teemme parhaamme korjataksemme puutteet ja mikäli korjaussiivous ei tuota tulostamme, voimme myöntää hyvityksen lahjakorttina. Lahjakortti on mahdollista käyttää seuraavaan muuttosiivoustilaukseen, mutta kuitenkin viimeistään 24 kuukauden sisällä myöntämishetkestä. Lahjakorttia ei ole mahdollista käyttää muuttosiivoukseen, jota reklamaatio koskee. Reklamaatio tulee toimittaa sille yhteyshenkilölle, jonka kanssa siivouksen toteutuksesta on sovittu sähköpostitse. Tapauksissa, joissa asiakas ei vastaanota korjaavaa työtä, emme ole velvollisia myöntämään hyvitystä.
 6. Vastuu vahingoista: Olemme vastuussa aiheuttamistamme vahingoista asiakkaan omaisuudelle sen mukaan, miten näissä palveluehdoissa on säädetty. Vastuumme rajoittuu siihen, mitä Pohjola Vakuutuksen vahinko- ja vastuuvakuutus korvaa. Korvaussumma voi enimmillään vastata muuttosiivouspalvelun pakettihinnan suuruutta ja palvelun tilaajan omavastuuosuuden suuruus on kuusisataa euroa. Mahdollinen vakuutushakemuksen täyttäminen lähtökohtaisesti tilaajan vastuulla. Vahingossa, joka on aiheutunut mahdollisen alihankkijamme työstä, täysi vastuu vahingosta, sen selvittämisestä ja hyvittämisestä on täysimääräisesti yksinomaan alihankkijalla. Tällaisessa tapauksessa Sinin Muuttosiivouspalvelu toimittaa alihankkijan yhteystiedot asian selvittämiseksi.
 7. Tietosuoja: Noudatamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja luottamuksellisesti. Emme luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.
 8. Ylivoimainen este: Emme ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten luonnonmullistuksesta, lakosta tai muusta vastaavasta syystä.
 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Näihin palveluehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, riidat ratkaistaan Suomessa toimivan käräjäoikeuden toimesta. Käräjäoikeus määräytyy palveluntuottajan kotipaikan mukaan (Joensuu).
 10. Asiakkaan velvollisuudet: Asiakkaan tulee ilmoittaa meille mahdollisista erityisvaatimuksista tai -toiveista ennen siivouksen aloittamista. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että siivoojalla on pääsy siivottaviin tiloihin sovittuna ajankohtana ja että asunto on valmis muuttosiivoukseen (asunto on tyhjennetty ja kohtuullisen siisti sekä pakastin on sulatettu), ellei muuta ole erikseen sovittu etukäteen.  Siivoojan joutuessa odottaa ovenavausta, veloitamme ensimmäisen 15 minuutin jälkeen 50 euroa per odottava työntekijä ja sen jälkeen 60 euroa alkavalta tunnilta per odottava siivooja. Tekijämme ansaitsevat tehdä työnsä rauhassa. Asiakaan velvollisuus on antaa siivoojillemme työrauha, eli asiakkaalla ei ole oikeutta oleskella siivottavissa tiloissa, ellei asiasta ole etukäteen sovittu Sinin Muuttosiivouspalvelun esihenkilön kanssa. Tapauksissa, joissa asiakas ei anna siivoojalle työrauhaa, siivoojalla on oikeus keskeyttää työ kokonaan. Tällaisessa tilanteessa laskutamme siivouksen täydellä hinnalla. Sama käytäntö koskee tapauksia, joissa asiakas käyttäytyy epäasiallisesti henkilöstöämme kohtaan työtehtävän yhteydessä. Näin suojelemme yhdessä henkilöstöämme ja parannamme heidän työssä viihtymistä sekä työtehokuutta – kiitos ymmärryksestäsi.
 11. Palvelun muutokset: Pidätämme oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai hintaa ilmoittamalla siitä asiakkaalle etukäteen. 
 12. Palvelun peruuttaminen: Pidätämme oikeuden peruuttaa tai siirtää palvelu esimerkiksi sairastapauksen tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Ilmoitamme asiakkaalle peruutuksesta mahdollisimman pian ja tarjoamme tarvittaessa vaihtoehtoisen ajankohdan siivoukselle mahdollisimman nopealla aikataululla.
 13. Alihankkijat: Osassa siivouksissa käytämme alihankkijakumppaneitamme, jotka olemme valinneet kumppaneiksemme. Alihankkijoiden tekemissä töissä vastuu työn laadusta ja mahdollisista vahinkotapauksista on alihankkijan vastuulla. Tällaisissa tapauksissa käytetään alihankkijan toiminnan vastuuvakuutusta. Asiakkaan tulee reklamoida normaalisti Sinin Muuttosiivouspalvelulle, joka ohjaa reklamaation eteenpäin vastuukumppanille.
 14. Asiakaspalautteet: Arvostamme asiakkaidemme palautetta ja pyrimme kehittämään palvelujamme sen perusteella. Haluamme olla jatkuvasti entistä parempia. Asiakkaat voivat antaa palautetta meille käyttäen verkkosivustoltamme löytyviä yhteystietoja.
 15. Yhteystiedot: Asiakkaat voivat ottaa meihin yhteyttä käyttämällä verkkosivustollamme esitettyjä yhteystietoja.

Nämä palveluehdot ovat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa päivittämällä palveluehdot verkkosivustollemme nähtäville.